1 8 /1 9 BATZAR NAGUSIA

ASAMBLEA GENERAL

2019ko ekainaren 26an, asteazkena, arratsaldeko 18,30ean lehen deialdian, eta 19,00etan bigarren deialdian, Lazkaoko “UDAL ETXEAN” Goierri Gorrik F.K. bere Batzar Nagusia egingo du ondorengo gai-zerrendarekin:
El miercoles 26 de junio de 2019, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y a las 19,00, en segunda, en en la sala del ayuntamiento de la localidad de Lazkao, Goierri Gorri F.K. celebra su Asamblea General con arreglo al siguiente orden del día:

EGUNEKO GAI ZERRENDA / ORDEN DEL DÍA

1. Goierri Gorri Futbol Klubaren Aurkezpena /
Presentacion de Goierri Gorri Futbol Club

2. 2018/19 Denboraldiko Balantze Ekonomikoa /
Balance Económico de la Temporada 2018/19

3. Kirol Txostena/Memoria Deportiva
Futbol eskola
Hiru alebin
Hiru infantil
Ohorezko Infantil Maila
Bi Kadete 1. Maila
Ohorezko Kadete Maila
Gorengoen Maila
Ohorezko Regionala
Euskal Liga

4. Beste Ekimenak / Otras Actividades
Denboraldi Amaierako Afaria

5. Aurrekontu Ekonomikoa eta Kuotak / Presupuesto Económico y Cuotas

6. Erregu eta Galderak / Ruegos y Preguntas

www.goierrigorri.eus 2019ko ekainaren 26an