BATZAR NAGUSIA 2024

GOIERRI-GORRI FUTBOL KLUBA

(bakarrik azkarrago elkarrekin urrutiago)

BATZAR OROKOR ARRUNTA

2024ko uztailaren 2an, asteartea, Goierri Gorri F.K.-k bere Batzar Nagusia egingo du, Goiekin 18: 30ean lehenengo deialdia egingo da, eta 19:00etan bigarrena, gai-zerrenda honen arabera:

EGUNEKO GAI ZERRENDA

1. Goierri klubaren aurkezpena eta aurreko akta onartzea

2. 2023-24 Denboraldirako Balantze ekonomikoa

3. Kirol Txostena

● Futbol eskola

● Bost alebin

● Bost infantil F-8

● Infantil Ohorezko Maila F-11

● Hiru  Kadete 1. Maila

● Kadete Ohorezko Maila

● Gorengoen Maila

● Ohorezko erregionala

4. Beste ekimenak

● Berdintasunaren Aldeko IV. Futbol Txapelketa

● Irantzu Aizpurura IX. Memoriala

● Denboraldi amaierako afaria

5. Aurrekontu Ekonomikoa 2024-2025

6. Erregu eta galderak

 

Ordizia, 2024ko uztailaren 2

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El martes 2 de julio de 2024, Goierri Gorri F.K celebrará su Asamblea General, en GOIEKI, a las 18:30 en primera convocatoria, y a las 19:00, en segunda, con arreglo al siguiente orden:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentacion de Goierri Gorri y aprobacion del acta anterior

2. Balance Económico de la Temporada 2023-24

3. Memoria Deportiva

● Futbol eskola

● Cinco alebines

● Cinco infantiles F-8

● Infantil de honor F-11

● Tres cadetes

● Cadete de honor

● Regional

● Regional de honor

4. Otras actividades

● IV.Torneo de igualdad

● IX. Memorial de Irantzu

● Cena de fin de temporada

5. Presupuesto económico 2024-25 y cuotas

6. Ruego y preguntas

 

Ordizia, 2 de Julio de 2024