BATZAR NAGUSIA 2023

GOIERRI-GORRI FUTBOL KLUBA

(bakarrik akarrago elkarreki urrutiago)

BATZAR OROKOR ARRUNTA

2023ko uztailaren 20ean, osteguna, Goierri Gorri F.K.-k bere Batzar Nagusia egingo du, Beasaingo Anzizar Polikiroldegian 18: 30ean lehenengo deialdia egingo da, eta 19:00etan bigarrena, gai-zerrenda honen arabera:

EGUNEKO GAI ZERRENDA

1. Aurreko akta onartzea

2. Kirol Txostena

● Futbol eskola

● Bost alebin

● Lau infantil

● Infantil Ohorezko Maila

● Bi Kadete 1. Maila

● Kadete Ohorezko Maila

● Gorengoen Maila

● Euskal Liga

3. Beste ekimenak

● Gabonetako eta aste santuko
torneoak

● Berdintasun torneoa

● Irantzuren memoriala eta alebin
torneoa

● Denboraldi amaierako afaria

4. Haur eta nerabeak babesteko
protokoloa onartzea.

5. 2022/23 Denboraldiko Balantze
Ekonomikoa

6. 2023/2024ko Aurrekontua eta kuotak
onartzea.

7. Erregu eta galderak

Beasain, 2023ko Ekainaren 30

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El jueves 20 de julio de 2023, Goierri Gorri F.K celebrará su Asamblea General, en el polideportivo Anzizar de Beasain, a las 18:30 en primera convocatoria, y a las 19:00, en segunda, con arreglo al siguiente orden:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación acta anterior

2. Memoria Deportiva

● Futbol eskola

● Cinco alebines

● Cuatro infantiles

● Infantil de honor

● Dos cadetes

● Cadete de honor

● Regional

● Liga vasca

3. Otras actividades

● Torneos de navidad y semana
santa

● Torneo de igualdad
● Memorial de Irantzu y torneo de
alevines

● Cena de fin de temporada

4. Aprobación del protocolo para la
protección de la infancia y adolescencia

5. Balance Económico de la Temporada
2022/23

6. Aprobacón del presupuesto económico
y cuotas de 2023/2024

7. Ruegos y preguntas

Beasain, 30 de Junio de 2023